Durmazlar Marka  3000 x 1500   4 KW  Lazer Kesim Makinemiz ile hizmetinizdeyiz.

LAZER KESİM TEKNOLOJİSİ

     Lazer ışını yeni teknoloji sayesinde bulunduktan sonra lazerin uygulama alanları gün geçtikçe artmaya başlamıştır. Sanayi sektöründe lazer genelde kesme delme işlemlerinde kullanılmaktadır. Bu süreç ile beraber lazer otomasyonla desteklenerek oluşabilecek hata payı büyük ölçüde ortadan kalkmıştır.

LAZER KESİM

     Karbondioksit gazına, akım verildiğinde lazer oluşturulmaktadır. Bunun yanı sıra, Helyum (1s2) ve Azot(N) da lazere eklenerek işlemden alınan verim %30 oranında artış göstermektedir. Lazer, ışın yöntemi ile çalıştığı için aynalar aracılığı ile bu ışınların yönleri kolaylıkla değiştirilebilmektedir. Lazerin oluşturulabilmesi için de kullanılmakta olan silindirler makineye yaklaşık olarak 10 metre uzakta tutulmalıdır. Uygulaması basıncı ise 6 ile 10 bar arasında değişiklik göstermelidir.
     Endüstriyel alanda kullanılmakta olan lazerlerin çoğunda, lazer ışınlarının oluşturulması için oldukça özel gazlar kullanılmaktadır. Bu gazların kalitesi ve türlere göre seçimi, lazerli kesim işleminden alınacak verimi büyük oranda etkilemektedir. Lazerli kesim işleminde kullanılan gazlar da oldukça saf özelliktedirler. Makineye ayrı ayrı koyulan bu gazlar, genel olarak tüp şeklindedir ve önceden karıştırılmış şekilde hazır olarak bekletilmektedirler. Gazların makineye koyulmadan önce tüplere ayrıştırılması ve karıştırılması makine üreticisi tarafından yapılmaktadır.

LAZER KESİM AŞAMASI

      Lazer kesim aşamasında birinci öncelik teknik çizimin Autocad ortamında hazırlanmış olmasıdır. Autocad ortamında çizimi  hazır olan data lazer kesim içinde uygun demektir. Lazer kesim için uygun olan bu data teknik departmanımız da ki çalışanlarımız tarafından kontrol edilir. ( açık kontur, çift çizgi, scala v.s. gibi) Burada kontrolü sağlanan teknik çizimler lazer kesim makinemizin programında bir takım işlemlerden geçilerek lazer kesim için uygun takım yolu oluşturulur.
     İkinci önemli aşama ise kesim için uygun sac plakanın hazırlanmasıdır. Müşterilerimizin istemiş oldukları lazer kesimler için en uygun ölçülerde, kalite standartlarına uygun pas yada sac plaka üzerinde çizik, deformasyon v.b. olumsuz etkilere maruz kalmamış saclar ayarlanıp kesim için uygun doğru ve seçim sonrası müşteri memnuniyeti de gözetilerek bu işlemler gerçekleşir.
     Üçüncü aşama seçilen sac plaka üzerine istenilen dataların yerleşimidir. Yerleşim lazer kesim için en önem arz eden etmenlerdendir Yerleşim sac plaka üzerinde en az fire verecek şekilde yapılmalıdır. Böylelikle kesilen ürün toplamı için daha az maliyet oluşacaktır.  Ekonomik açıdan düşünecek olursak  milli sermayeyi de en verimli şekilde kullanmış oluyoruz.
     Dördüncü ve son aşama uygun lazer kesim parametreleri ile uygun lazer ışınları ve ideal kesim hızlarıyla lazer kesim işleminin tamamlanmasıdır.
    Lazer kesim işlemi sonrasında kesilen ürünlerin eksiksiz müşterinin istediği adetlerde olup olmadığının kontrolü,kalite kontrollerinin yapılması, sevkiyata uygun biçimde paketlenmesi her ne kadar lazer kesim aşamasında yer almasa da dolaylı olarak bu aşamaların devamı olarak söylemek mümkündür.